Tjänster

Tjänster som vi erbjuder

MT Perma-Lack i Askim AB är ett företag, som du kan anlita för det allra mesta som har med bilvård att göra. Det innebär att vi har möjlighet att hjälpa dig med allt från små- till sota uppdrag inom bilservice och annat dylikt. Vi har genomfört otaliga uppdrag inom bilvård. Om du vill vara säker på att du får den hjälp som du behöver inom bilservice, så är det oss på MT Perma-Lack i Askim AB, som du skall vända dig till. 

Tack vare många års erfarenhet inom bilbranschen, så har vi kommit att behärska de flsta delar av branschen. Inget uppdrag är vare sig för stort eller för litet för oss här på vår bilfirma.